Temsil yetkisi

Türkiye'de Vekaletname

Temsil yetkisi

Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyen yabancı yatırımcıların en çok duyduğu kavramlardan biri de vekaletnamedir. Peki vekaletname nedir? Bu konsept yatırımcılara ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Hadi daha yakından bakalım!

Vekaletname, bir kişinin yazılı bir belge ile başka bir kişiyi belirli koşullar altında kendi adına hareket etmesi için yetkilendirmesi durumunda kullanılan bir belgedir. Genel ve sınırlı yetkilerin verilebildiği vekâletname sayesinde, vekâlet veren kişi fiziki olarak başka bir yerde bulunsa bile onun adına hareket etmek mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti Borçlar Kanunu'na göre bir sözleşme olarak kabul edilen vekâletnamenin her iki tarafa da sorumluluklar yüklediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle vekâletname alan kişinin borçlu olması ve borcunu ifa etmesi beklenir. Sözleşme noter huzurunda yapılmalı ve taraflarca imzalanmalıdır. Aksi halde vekalet ilişkisi kurulmuş sayılmaz.

Vekaletnamenin Unsurları Nelerdir?

Yabancı yatırımcıların gayrimenkul satın alma süreçlerini vekaletname vererek yönettikleri bilinirken, yabancıların bu sürece hakim olmaları elzemdir. Aksi halde vekaletname ile ilgili hatalı işlemlerin gayrimenkul satın alma sürecini aksatacağı belirtilmelidir. Aşağıda sıralanan vekâletnameler yabancılar için dikkat edilmesi gereken hususlardır!

  • Vekil sıfatını haiz kişinin işi ifa etmek maksadıyla borca ​​girmesi,
  • Yapılacak işlemin vekaletnamenin menfaat ve iradesine bağlı olarak yapılması,
  • Avukatlık ücreti alınıp alınmayacağı önceden belirlenmeli ve anlaşılan şekilde süreç tamamlanmalıdır.

Bu koşullar altında, yatırımcının vekâlet yoluyla gayrimenkul satın alması mümkündür.

Vekaletname

Gayrimenkul satın alma süreçlerinde en önemli konu, vekaletname verilmesi ile satın alma sürecini yönetmektir. Emlak Danışmanları bu konuda destek vermeyi amaçlasa da, vekalet sürecini avukatlar aracılığıyla yönetmek daha sağlıklı olabilir.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir avukata vekâletname verilmesi hem hukuki işlemlerin daha hızlı tamamlanması hem de dil sorununun ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'de uzun yıllardır bu alanda hizmet veren saygın hukukçular ile işbirliği yaparak doğabilecek tüm sorunların üstesinden gelmenize destek oluyoruz.

Avukata Vekaletname Vererek Hangi İşlemleri Yapabilirsiniz?

Yabancı yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarını yönetmek için vekaletname verdikten sonra aşağıdaki işlemler yapılabilir. Aşağıdaki işlemleri de bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

  • Ev almak, kiralamak veya satmak,
  • Vergi ödemelerinin yapılması,
  • Gayrimenkul ile ilgili hukuki süreçlerin yönetilmesi,
  • Yatırım yapmak,
  • Resmi başvuruların yapılması.

Yukarıdaki işlemleri ve daha fazlasını bir avukatın vekaletnamesiyle gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda avukatınıza vereceğiniz vekaletnamenin sınırlarını çizmeniz mümkündür. Vekaletname aracılığıyla, avukatın yalnızca belirli bir gayrimenkulü alıp satabileceğini veya satın alabileceğini belirtebilirsiniz. Vekaletname noter kanalıyla veya yabancı yatırımcının ikamet ettiği ülkenin Türk Konsolosluğu aracılığıyla yapılabilir.

Avukata verilen vekaletnamenin iptali, vekâlet verenin de hakkıdır. Bu durumda belirli süreli vekaletname de seçenekler arasındadır. Yabancı yatırımcının vekâletname hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmadan vekâletname vermemesi sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından önemlidir.

Vekalet Türleri Nelerdir?

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın alabilmeleri için vekalet işlemlerinden yararlanmaları mümkündür. Peki, vekalet işlemlerinde ne tür vekaletnameler kullanabilirsiniz?

Genel vekaletname

Genel vekaletname, sizi temsil edecek kişinin her türlü iş ve işlemlerde sizi temsil etmesi anlamına gelmektedir. Bu vekaletnamede her türlü işlem için vekillik yapmak mümkün olmakla birlikte bazı özel durumlarda imza atmanız gerekebilir.

Avukatın özel gücü

Özel vekaletname, genel vekaletnameden farklı olarak vekaletnamenin belirli durumlar için uygulanması anlamına gelir. Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyenlerin tercih ettiği vekâletname türü genellikle şahsi vekaletnamedir.

Vekaletname Ücretleri Ne Kadar?

Yabancılar için gayrimenkul işlemlerini bir avukata vekâletname vererek sonuçlandırmak mümkündür. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan biri de avukatlık ücretleridir. Her yıl değişen tutarlarda sunulan bir hizmet olan vekâletname konusunda en doğru değerlendirmeleri yapabilmek için noterliklerden veya emlak danışmanınızdan vekalet ücreti hakkında bilgi almalısınız.

Tüm Özellikler

Türkiye'de satılık emlak